Shtypshkronjë e Kualitetit e sigurisë së lartë 

Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider
Logos Slider

Grafika Rezniqi

Grafika Rezniqi filloi punën e vet në vitin 1991 si firmë private për prodhimin e gravurave, firmave dhe shtypshkrimeve të vogla. Në këtë kohë ishte njëra ndër firmat e para private që punonte në këtë lëmi. Që pas vitit ‘95, Grafika Rezniqi fitoi një numër të madh të klientëve seriozë me të cilët arrin të krijojë një kapital të qëndrueshëm.
Pas dëmeve të ’99-tës kompania vazhdoi punën duke arritur zhvillim të ndjeshëm, e në të njejtën kohë duke fituar klientë e bashkëpunime ndërkombëtare në të cilat vazhdon të ketë angazhim të vazhdueshëm.
Me teknologjinë mëse të avansuar, numrin e madh të stafit jashtëzakonisht profesional e idetë kreative të menaxherëve të saj, Grafika Rezniqi synon zhvillim të vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve dhe shtypit më cilësor .

 

SHËRBIMET