kontakti_r18_c11

Agron Rezniqi

CEO

+377 (0) / 44 / 120 – 940

kontakti_r13_c11

Genc Rezniqi

Creative Manager

+377 (0) / 44 / 677 – 133

10 v

Vedat Shulemaja

Drejtor Teknik

+377 (0) / 44 / 610 – 372

10b

Besnik Rexhepi

Dizajner Grafik

+377 (0) / 44 / 529 – 864

Kontakt Info:

Adresa: Rr. Abdyl Ramaj Nr.1
10000 Prishtinë – Kosovë

E-mail:info@grafikarezniqi.com

+381(0) 38 60 60 70
+381(0) 38 60 60 71